گروه در یک نگاه

 

همه ما می توانیم  یک آموزگار باشیم از همین لحظه آغاز کنیم و زندگی انسان ها را تغییر دهیم و دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. مشکل انسان ها هر چه که باشد، از الگو یا قالب فکری  سرچشمه  می­گیرد، الگوها و قالب های فکری را می­توان عوض کرد.

در سال 1383 بر اساس استراتژی رقابتی و متمرکز برفن آوری و با تکیه بر نیروی کار مؤثر و برجسته،پروژه های کاربردی و قابل اجرا و اهمیت بر سیستم تحقیق و توسعه و تجربه اجرایی هیاَت مدیره شرکتهای:پرسان صنعت گستر، نمافوم نوین سازان،بام ایمن سازه پایدار، با او من،هوم استار تاَسیس شد.

با گذشت زمان و گسترش فعالیتهای سازمان از یک سؤ و تلاش جهت پرکردن شکافهای جامعه صنعتی از سوی دیگر منجر شد تا سازمان سایر زمینهای تخصصی را سازمان دهی نمایید و آنها را در قالب یک مجموعه واحد به منظور بر آورده ساختن نیازها و تقاضای جامعه صنعتی و بر اساس اصول و رویکردهای مدرن متمرکز گرداند به این ترتیب کار گروه توسعه صنایع محصولات پلی یورتان در جامعه صنعتی ایران متولد گردید.

باشد تا فارغ از مرزهای ملی به کشورهای در حال توسعه خدمت کنیم.

دانش اگر درثریا هم باشد

مردانی از سرزمین پارس بدان دست پیدا خواهند کرد

ماموریت: کمک به ساخت جهانی بهتر که در آن رفا بیشتر همراه با حفظ محیط زیست محقق شود.

چشم انداز: ارتقاء جایگاه شرکت به عنوان برترین شرکت در زمینه تولید محصولات پلی یورتان و قرار گرفتن در میان بیست شرکت برتر در همه زمینه ها

 

ما کارکنان خود را متعهد می دانیم تا در تمام تعاملات کاری و غیر کاری با همکاران و سایر ذینفعان سازمان (مشتریان، سهامداران، تامین کنندگان، جامعه) مفاد بیانیه ارزشهای سازمانی به شرح زیر را سرلوحه رفتار و کردار خود قرار داده و ارزشمدار باشیم.

TOP