مشاوره مهندسی انواع سیستم های پمپاژ

پمپ انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی مانند موتور گرفته و به سیال مایعی که در حال عبور از آن است منتقل می­کند. در نتیجه انرژی سیال پس از خارج شدن از پمپ  افزایش می­یابد.

فروش انواع پمپ­های انتقال مواد و پمپ های فشار قوی

فروش انواع پمپ های مخصوص پلی یورتان و سیستم­های اسیدی

فروش انواع پمپ های ایزوله سیستم­های داروسازی و صنایع پزشکی

صنایع نفت و گاز پتروشیمی در لیتراژهای مختلف

تعمیر و نگهداری انواع سیستم­های پمپاژ

TOP