ساخت انواع Mixhead پرفشار و کم فشار

 
قسمت اصلی هر دستگاه های تزریق فوم هد تزریق است .انتخاب هد تزریق مناسب برای دستگاه تزریق فوم یکی از نکات فنی اساسی است که باید به آن توجه شود. برای هر محصولی انتخاب بهترین نوع هد میتواند در کیفیت و میزان سرمایه گذاری پروژه تاثیر گذار باشد.

هد های تزریق فوم شرکت Cannon از بهترین های دنیا هستند و تمامی آنها ابتکار صاحبان شرکت Cannon بوده و ثبت شده به نام آنها است.

انواع هد ها

1- FPL SR

2- FPL HP

3- AX

4- JL

5- LN

6- L

برای دریافت اطلاعات هد های تزریق فوم با ما تماس بگیرید.

TOP